Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Regler for urne- og kistegrave i enkeltbed og fællesbed

Gravstederne udformes som et enkeltbed (med ét modul) eller som et fællesbed (med flere moduler).

Gravstedsstørrelsen er 1,40 meter x 1,45 meter svarende til et modul.

Ved kistebegravelser indgår gangarealet foran gravstedet i gravpladsen.

Der kan nedsættes 2 urner eller 1 kiste i hvert gravsted.

Gravstederne afgrænses af græs uden side- eller fronthække. Som "ryg" anvendes klippet hæk eller rosenbed. Begge gravstedstyper har forrest et bunddække med en blanding af stedsegrønt og blomstrende løg/eller stauder.

Gravstederne må pyntes med buketter/kranse. Buketterne anbringes i godkendt granit-/stenvaser eller i kirkegårdens grønne vaser efter anvisning af graveren.

Gravstederne kan udelukkende erhverves som legatgravpladser.

Mindestenen skal være i ukløvet natursten med inskription af indhuggede bogstaver/tal. Skriften skal være sort. Mindestenens størrelse skal være 45-55 cm i bredden, 40-50 cm i højden og 20-40 cm i dybden. Der må ikke placeres støttesten bag mindestenen, der skal være orienteret mod øst.

Der må ikke foretages yderligere beplantning i forbindelse med gravstedet.

Prisen for én plads er 19.954 kr. for en kiste og 6.842 kr. for en urne.

Prisen for to pladser er 26.992 kr. for to kister og 10.268 for to urner.