Konfirmationsforberedelsen skal gøre de unge fortrolige med den kristne børnelærdom og gudstjenesten. Holdene mødes én gang om ugen til forberedelse året igennem. I Skovby kirke konfirmeres de unge, når de går i 7. klasse og de unge og deres forældre vil inden forberedelserne går igang blive inviteret til en indskrivnigs og  info aften  - typisk i august måned. 

Ved Skovby Kirke konfirmeres:

A-klasserne på den første skæve helligdag i maj.
B-klasserne om søndagen efter den første skæve helligdag i maj.
C-klasserne om lørdagen efter den første skæve helligdag i maj.
Center Skovby og Columbusskolen efter aftale.

Tidspunkt for de enkelte konfirmationer fastlægges det pågældende år, når der er overblik over, hvor mange der skal konfirmeres.
I årene fremover er der konfirmation på følgende dage

2021

(A-klassen) UDSAT TIL EFTER SOMMERFERIEN

(C-klassen) UDSAT TIL EFTER SOMMERFERIEN

(B-klassen) UDSAT TIL EFTER SOMMERFERIEN

(Columbusskolen og Center Skovby) UDSAT TIL EFTER SOMMERFERIEN

 

2022

Fredag den 13. maj (A-klassen)

Lørdag den 14. maj (C-klasen)

Søndag den 15. maj (B-klassen)

Søndag den 22. maj (Columbusskolen og Center Skovby)