Regler for urne- og kistegrave i enkeltbed eller fællesbed:

Gravstederne udformes som enkeltbed (ét modul) eller fællesbed (flere moduler).

Gravstedsstørrelsen er 1,41 meter x 1,45 meter, svarende til et modul.

Ved kistebegravelser indgår gangen foran gravstedet i gravpladsen.

Der kan nedsættes 2 urner og 1 kiste i hvert gravsted.

Bedene afgrænses af græs uden side- og forhække. Som ryg anvendes klippet hæk eller roser. Begge har forrest et bunddække med en blanding af stedsegrønt og blomstrende løg og/eller stauder.

Gravstederne må pyntes med buketter/kranse. Buketter anbringes i granit/stenvase eller i kirkegårdens grønne plastvaser.

Gravstederne kan udelukkende erhverves som legatgravpladser. Det betyder, at der skal betales et éngangsbeløb for hele fredningsperioden på 12 år for en urnegravplads (kr. 6.808) for én urne, eller (kr. 10.217) for to urner, og 25 år for én kisteplads (kr. 19.854) eller (kr. 26.857) for to kistepladser.