Mandag d. 18. marts 2019, kl. 19:00

Preben Kok er som tidligere sognepræst i Engum Sogn og sygehuspræst ved Vejle
Sygehus bl.a. kendt for at skælde ud på Gud. Skæld ud på Gud er titlen på Preben
Koks bog fra 2008, hvor han plæderede for, at mennesket skal vove at dele ansvaret
og sorgen med Gud, når livet gør ondt og meningen hører op. Denne aften vil Preben
Kok tale med afsæt i sin bog fra 2017 Slip livet løs, hvor han fremfører, at nutidens
mennesker har en urealistisk forestilling om, hvor meget styr man skal have på livet.
Det betyder, at vi ofte tynges af skyldfølelse i tilfælde, hvor vi slet ingen skyld kan

have, fordi vi ikke har magten. Preben Kok gør således op med en række givne forestillinger, som det
moderne menneske kæmper med i sin hverdag og sit liv, og så spørger han: Hvad mister vi ved kun at
træffe beslutninger med forstanden - uden at have troen og myternes nedarvede visdom med?

Medvirkende
Preben Kok - Rikke Amalie Vestergaard
Sted
Skovby kirke og sognehus
Pris
Gratis