Udgivet tor d. 26. nov 2020, kl. 08:05

Skovby Sogns Menighedsråd har på sit første møde efter menighedsrådsvalget konstitueret sig på følgende måde:

Formand: Anders Lindberg

Næstformand: Peter Rasmussen

Kirkeværge Ole Lund Kristensen

Kasserer og kontaktperson: John Karup

Adriane Fischer

Maria Vagtborg Jonassen

Jannie Thorup Hansen

Thomas Ebsen

Sognepræst Line Nilsson Ravn

Sognepræst Rikke Amalie Vestergaard


Kategorier Set og Sket