Udgivet tor d. 8. okt 2020, kl. 10:34

Efter den ekstraordinære valgforsamling 6. oktober er Skovby Sogns Menighedsråd nu fuldtalligt. Det ekstra medlem, som skulle vælges, blev Thomas Ebsen. Han slutter sig til de 7, der blev valgt i september: Adriana Fischer, Anders Lindberg, Jannie Thorup Hansen, John Karup, Maria Vagtborg Jonassen, Ole Lund Kristensen og Peter Rasmussen. Derudover er der valgt 2 suppleanter: Niels Dejgaard Thomsen og Joan Søgaard. Det nye råd tiltræder 1. søndag i advent og bestyrer Skovby Kirke de næste 4 år.

Kategorier Set og Sket