Udgivet fre d. 18. sep 2020, kl. 14:53

Valgresultat og ekstraordinær valgforsamling

Følgende kandidater blev valgt 15. september 2020:

Adriana Fischer

Anders Lindberg

Jannie Thorup Hansen

John Karup

Maria Vagtborg Jonassen

Ole Lund Kristensen

Peter Rasmussen

Da Skovby Sogn er vokset, skal der fra 1. søndag i advent 2020 være 8 folkevalgte i menighedsrådet. Kun 7 er blevet valgt, og der indkaldes derfor til ekstraordinær valgforsamling tirsdag d. 6. oktober 2020 kl.19.00 i Skovby Sognehus. På denne valgforsamling vælges det ekstra medlem, som tilvæksten har givet.

Samtidig skal der også vælges suppleanter. Har du mod på og lyst til at være en del af menighedsrådet, så kom, så det kan blive fuldtalligt. Ved spørgsmål kontakt Line Nilsson Ravn (86 94 60 61) eller Rikke Amalie Vestergaard (40 15 60 61).

Senest 13. oktober 2020 kan der indgives en eller flere kandidatlister. Kandidatlisten skal være den af Kirkeministeriet udarbejdede, som det fremgår af cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd.

Til kandidatlisten skal der være 8 stillere. Såfremt der senest d. 13. oktober 2020 kl. 23.59 rent fysisk er afleveret en kandidatliste til formanden for valgudvalget eller Anders Lindberg, Rolighedsvej 8, Skovby, afholdes afstemningsvalg d. 17. november 2020. I tilfælde af afstemningsvalg udgør de på valgforsamlingen valgte deres egen kandidatliste. For mere information kontakt formanden for valgudvalget: John Karup, Agervangen 28, Skovby, mobil 20494052 eller mail john.karup@outlook.dk.

Kategorier Set og Sket