Udgivet af Bente Riishøj Hansen, ons d. 4. sep 2019, kl. 19:49

Langøret flagermus i Skovby Kirke

Der har i mange år levet flagermus i Skovby Kirke. Der er tale om Langøret flagermus og Dværgflagermus.

For at hjælpe flagermusene blev der den 1.8. 2019 opsat en flagermuskasse på kirkeloftet. Nu håber vi så, at Langøret flagermus og andre flagermusarter vil bruge kassen. Der kan være flere flagermusarter i samme kasse – op til 25 individer er fundet. Flagermus er skikkelige dyr, der har behov for at finde et godt levested som fx på et kirkeloft. Så et flot initiativ.   

 

Langøret flagermus. Skulle vi mennesker have forholdsvis lige så store ører som langøret flagermus, så skulle de være omkring en meter lange! Hvis Langøret flagermus finder det passende, kan de rulle ørerne sammen, men når de er på jagtet stritter ørerne for at kunne opfange lyde fra verdensrummet.

 

Kategorier Set og Sket